نویسنده: tisateb ارسال نامه

وب سایت: http://tisateb.7gardoon.com

محصولات

تعمير الایزا ریدر بایوتک  Biotek  تعمير الایزا مدل

تعمير الایزا ریدر بایوتک Biotek تعمير الایزا مدل

تعمير الایزا ریدر Elx800 و الایزا واشر Elx50 کمپانی بایوتک

تعمیر انواع ترازو آزمایشگاهی AND ژاپن

تعمیر انواع ترازو آزمایشگاهی AND ژاپن

تعمیر و کالیبراسیون ترازو AND

تعمیر ویسکوزیمتر مدل DVE کمپانی Brookfield

تعمیر ویسکوزیمتر مدل DVE کمپانی Brookfield

کالیبراسیون ویسکوزیمتر بروکفیلد

تعمیر هات پلیت مگنت IKA

تعمیر هات پلیت مگنت IKA

تعمیر هات پلیت مگنت کمپانی IKA

تعمیر پی اچ متر متراوهم  Metrohm ph meter

تعمیر پی اچ متر متراوهم Metrohm ph meter

تعمير و کالیبراسیون ph متر

تعمير ترازو سارتوریوس  Sartorius

تعمير ترازو سارتوریوس Sartorius

تعمير و کالیبراسیون ترازو ازمایشگاهی

تعمیر اسپکتروفتومتر یونیکو  Unico 2100

تعمیر اسپکتروفتومتر یونیکو Unico 2100

تعمير و کالیبراسیون اسپکتروفتومتر یونیکو Unico

تعمیر ویسکوزیمتر بروکفیلد  Brookfield

تعمیر ویسکوزیمتر بروکفیلد Brookfield

تعمير و کالیبراسیون ویسکوزیمتر بروکفیلد |