پروفایل

تعميرات تخصصی تجهيزات ازمایشگاهی

شركت تیسا طب نوین ازما ارائه خدمات پس از فروش و تعميرات تخصصی در مورد تجهيزات ذیل :
تعمير و کالیبراسیون ویسکوزیمتر
تعمير و کالیبراسیون اسپکتروفتومتر
تعمير ترازو حساس و رطوبت سنج
تعمير و کالیبراسیون  ph متر
تعمير رفراکتومتر رومیزی و دیجیتال
تعمير هات پلیت مگنت
تعمير بن ماری
تعمير اب مقطرگیری
تعمير الایزا ریدر
تعمير سانتریفیوژ
تعمير انکوباتور
مشاوره و اموزش کاربردی انواع تجهیزات ازمایشگاهی
سایت : www.tisateb.com
تماس :09123090285 - 55439488

 |